projekty

Projekt
ŠABLONY PRO 44. MŠ
PLZEŇ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003299

byl spolufinancován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na zvýšení kvality předškolního vzdělávání
včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání