Pracovní team

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY Iva Tomášková
O DĚTI SE STARAJÍ třída Medvíďat: Barbora Koubková Bc.
Ivana Schejbalová
třída Broučků: Iva Tomášková
Jana Václavová
Ilona Faulová
třída Sluníček: Jana Tomášková
Renata Jírová
ŠKOLNÍ ASISTENT

O ČISTOTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PEČUJE

Růženka Strejcová-Horová

Marie Beranová

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY Šárka Korálová
DOBROTY VAŘÍ Květa Vokáčová
Alena Koptíková