Jak to chodí

Jak to u nás chodí

Naše mateřská škola je pro vás otevřena od 6.30 do 16.30 hodin. O prázdninách (v měsíci červenci a srpnu) je mš vždy v provozu jeden měsíc, na druhý měsíc je zajištěna náhradní mateřská škola. Ve školním roce 2017/2018 je naše mateřská škola otevřena v měsíci červenci.

Třídy
Děti jsou zařazovány do tříd podle věku. Máme třídy:

 • Medvídků
 • Broučků
 • Sluníček

Chod mateřské školy
Nástin dne:

 • Příchody dětí 6.30 – 8.00 (individuální domluva)
 • Spontánní hry a činnosti
 • Svačinka
 • Řízené hry a činnosti
 • Pobyt venku
 • Oběd
 • Odpočinek (hry a činnosti)
 • Svačinka
 • Spontánní hry a činnosti
 • Odchody dětí 14.30 – 16.30 (individuální domluva)