Informace

Školní řád 44. MŠ pro rok 2017/18 – ve formátu DOC¨

Informace

 Placení stravného a školného ve školním roce 2017/18

 • školné ve výši 372,-Kč, musí být zaplaceno do 10. dne v měsíci
 • číslo účtu je  574 31 311/0100, variabilní symbol: 44 , konstantní symbol: složenkou – 379 , bezhotovostní s. – 308, specifický symbol: evidenční číslo určené školkou.
 • podle § 123 odst. 2 školského zákona se vzdělávání v mateřské škole poskytuje bezúplatně od počátku šk. roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. V případě udělení odkladu školní docházky se školné též neplatí.
 • stravné – povolení k inkasu, číslo účtu 122 33 311/0100
 • při nástupu zaplatí všichni zálohu ve výši 1000,- Kč
 • finanční limit :děti 6 let – 33,- Kč,  děti 7 let -  36,- Kč
 • podrobnější informace podá ředitelka školy a vedoucí ŠJ
 • vedoucí ŠJ je k zastižení od 6,45 do 10,15 hod

Co děti potřebují do školky

 • bačkory bez zavazování (podepsané), NE pantofle !!!!!
 • náhradní oblečení – triko, tepláky, spodní prádlo 2ks, ponožky(v zimě:punčocháče)
 • pohodlné oblečení do třídy – triko, tepláky atd. (nenosíme ven)
 • vhodnou obuv a oblečení na pobyt venku (nenosíme ve třídě)
 • pyžamo a lůžkoviny / povlečení včetně polštáře a deky + prostěradlo natahovací/
 • kartáček na zuby(podepsaný lih.fixem), Medvídkové od II.pololetí
 • hřeben(též podepsaný lih.fixem) s dírkou na provlečení  provázku k zavěšení
 • ve vlastním zájmu si vše podepište !!!

 

…………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………