Naše aktivity

Naše doplňkové programy

 • celoroční plavání pro předškolní děti v TJ Radbuza
 • kulturní akce vzhledem ke kvalitě
 • využívání divadelních rekvizit k dramatizaci pohádek pro děti i veřejnost

Nadstandardní nabídka

 • výuka AJ hravou formou (jazyková agentura SUN)

Slavnosti a tradice v naší mateřské škole

 • Podzimní zahradní – se zapojením rodičů (rodiče – děti – škola) – vyhlášení „soutěže“
 • Advent
 • Mikulášská
 • Vánoční
 • Tři králové
 • Karneval
 • Jarní
 • Maminkám
 • Závěrečná zahradní se slavnostním rozloučením a vyřazením předškoláčků
Mikuláš

Vánoce a Tři Králové

Další plánované akce

 • Divadelní představení
 • Výstavy
 • Exkurze
 • Karneval a jeho přípravy
 • Návštěva knihovny
 • Zoo
 • Výlety, tématické vycházky
 • Návštěva ZŠ – vánoční koncert, vyučování, ZUŠ
 • Besedy
 • Barevné dny
 • Solná jeskyně
 • Oslava – MDD, závěru školního roku

Bílý, žlutý a červený den