Aktuálně

Akce, které nás v letošním školním roce 2017/18 čekají:

Datumy jsou předpokládané a mohou se dle nemoci,počasí… měnit.
Děkujeme za pochopení.

 

ZÁPISY DO MŠ  pro šk. rok 2018/2019
budou probíhat elektronicky od 16. dubna 2018 prostřednictví stránky www.mszapis.plzen.eu (bližší info k zápisům na téže stránce)
Pro rodiče nemající přístup k internetu budou zajištěna kontaktní místa na MMP, ÚMO

 

Květen 

pátek 4.května – beseda s hasiči, ukázky techniky

čtvrtek 17.května –  k nám zavítá liberecké divadlo Kordula s pohádkou: „CHAMELEON LEO“ (po pohádce dílnička s dětmi). Vybíráme: 55,-Kč

????   května – Olympiáda na hřišti 2.ZŠ

????    výlet do ZOO

 

 

 

 

Červen

pátek 1.června  - DEN DĚTÍ -  výlet celé školky s baťůžky na zádech do Borského parku za překvapením……..

středa 13. června – přijede divadlo Dráček s pohádkou: O malé velrybě.
Vybíráme: 50,-Kč

úterý 19.červnaZahradní závěrečná slavnost  s vystoupením všech dětí naší školky.

čtvrtek 21. červnaModrý námořnický den